dodoadmin

You are here:
СЪДЕЙСТВАЙТЕ ЗА НАМИРАНЕТО НА ОКОНЧАТЕЛЕН ОТГОВОР НА ЕДИН ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ДИСЛЕКСИЯТА – УЧАСТВАЙТЕ В ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛАТЕРАЛИЗАЦИЯТА

Има ли връзка между дислексията и атипичната мозъчна латерализация? Атипичната мозъчна латерализация, когато я има, причина ли е или следствие на дислексията?

Read article
Interactive Metronome®

За добра синхронизация между мозък и тяло и по-ефективна синаптична свързаност между различните мозъчни зони

Read article
VoicePro™

Уникалният инструмент на ILS за упражняване на език, реч и социална комуникация

Read article
Focus System™ (FS)

Ключовите програми на ILS за подобряване функционирането на мозъка и тялото чрез интегрираща мултисензорна интервенция

Read article