Interactive Metronome®

За добра синхронизация между мозък и тяло и по-ефективна синаптична свързаност между различните мозъчни зони

Всички детайли тук са взети от официалния сайт на Interactive Metronome® (IM) – за по-изчерпателна информация посететеt: https://www.interactivemetronome.com/

Какво е Интерактивен метроном?

Interactive Metronome® (IM) е високотехнологичен инструмент за оценка и интервенция, чиято ефективност се базира на доказателства. Данните сочат, че IM подобрява когницията, вниманието, концентрацията, паметта, езика и речта, екзекутивните функции, разбирането и сензорно-моторните умения.

Как Interactive Metronome® въздейства на мозъка?

IM е доказана и атрактивна терапевтична модалност. Използва се от различни видове специалисти, които работят с деца и възрастни пациенти с неврологични проблеми, засягащи когнитивните и двигателните им функции. Смята се, че IM подобрява ефикасността на вътрешния часовник на човека и неговата времева и темпо-ритъмна преработка. Interactive Metronome® повишава интегритета на свързващите мрежи от бяло мозъчно вещество, като по този начин комуникацията между критично важни мозъчни зони става по-ефикасна.

Изследванията показват, че интервенцията с IM води до подобрения в следните мозъчни зони:

 • Париетален (теменен) дял – емоции, разсъждения, внимание, импулсивност
 • Фронтален (челен) дял – движение, ориентация, разпознаване, перцепция на стимули, сензорна интеграция
 • Дорсолатерален префронтален кортекс – планиране, мислене, вземане на решения, определяне на точното темпо и синхронизация, реч
 • Цингулатен гирус – екзекутивни функции, модулиране на емоциите, определяне на точното темпо и синхронизация
 • Базални ганглии – волеви движения, координация, определяне на точното темпо и синхронизация
 • Церебелум (малък мозък) – усещане за позицията на тялото в пространството, речева продукция, определяне на точното темпо и синхронизация

Можете да прочетете научните изследвания тук: https://www.interactivemetronome.com/im-specific-research-white-papers

Как Interactive Metronome® на практика постига цитираните резултати?

Чрез уникалните си софтуер и хардуер, Interactive Metronome® предизвиква да се синхронизират редица телесни движения с определен ритъм, като предоставя мигновена обратна връзка за това колко милисекунди е разминаването на участника с целевия основен тон. Подобните на игра упражнения не само предлагат на участника обратна връзка в реално време как се справя, но му предоставят също така слухови и визуални напътствия, които го стимулират да си подобри резултата като забави или забърза движенията си.

 

Терапевтични приложения на Interactive Metronome®:

IM се използва от 30 000 професионалисти, работещи с деца и възрастни с ХАДВ, аутизъм, мозъчни травми, инсулти, разстройства на сензорната преработка, обучителни нарушения и трудности, изоставане в развитието, езиково-речеви разстройства и затруднения, церебрална парализа, разстройства на слуховата преработка и дислексия. Използва се също така за подобрение на спортните постижения.

 • ЗА ДЕЦА ПРИ:
  • Аутизъм
  • Дефицит на вниманието
  • ХАДВ
  • Дислексия
  • Неспецифични четивни разстройства
  • Обучителни нарушения и трудности
  • Езиково-речеви разстройства и трудности
  • Проблеми с концентрация и внимание
  • Затруднения с математическите умения
  • Затруднения с екзекутивните функции
  • Други
  •  
IM4-2
IM5-4
 • ЗА ВЪЗРАСТНИ ПРИ:
  • Мозъчни травми
  • Инсулт
  • Неврологични заболявания
  • Езиково-речева рехабилитация
  • Проблеми с концентрацията и вниманието
  • Проблеми със скоростта на преработката на информация
  • Проблеми с координацията
  • Проблеми с вестибуларния апарат
  • Други

Как да се запиша за интервенция с Interactive Metronome®?

IM се предлага не само като част от някои пакети на Integra Master Program®,но също така и самостоятелно в дистанционен вариант. За целта е необходимо закупуването на IM домашно оборудване.

 • Първоначална такса: 450 лв., която включва:
  • Първоначална консултация
  • Съдействие при инсталирането на софтуера и активиране на лиценза
  • Обучение как се оперира със софтуера и хардуера на програмата
  • Първоначално IM обследване на детето или възрастния
  • Първата програма за IM интервенция – ежедневни сесии за първия месец, на база резултатите от обследването
  • Обучение как да се изпълнява програмата. В случай, че участникът е дете, се полага обучение и на отговорния възрастен, който ще мониторира изпълнението на детето и, ако се налага, ще му помага физически в началото.
  • Регулярно проследяване на това как клиентът се справя с програмата.
  • Текущо съдействие в процеса на научаване и привикване към интервенцията.
 • Месечна такса240 лв., която включва:

  • Изграждане на ежедневните сесии от месечната програма
  • Периодичен анализ на данните в системата, събрани от регулярните тренировки и тестовете в програмата
  • Периодичен анализ на качеството на движенията по време на пляскането и работата с крака в определения ритъм (чрез предоставени от клиента видеоклипове)
  • Коригиране на параметрите на програмата съобразно резултатите от горецитираните анализи
  • Текущо съдействие – отговор на възникващите въпроси и професионални съвети за извличане на максимума от интервенцията.

Таксата е дължима в аванс, след предварителна дискусия на случая и потвърждение, че програмата е подходяща за детето или за възрастния. В този случай получавате достъп за създаване на акаунт и избор на метод за плащане. След като то се реализира, за него се издава фактура, при предварителна заявка за такава.

Още програми