За мен

You are here:

За мен и начина, по който работя

Обичай да бъдеш с мен и да работиш с мен, когато е най-трудно човек да бъде с мен и да работи с мен, защото точно тогава най-много се нуждая от това

Горе е мотото, което ме движи в практиката ми. Заимствах идеята от шведска поговорка, която истински вярвам, че трябва да движи всички ни в живота и да ни държи заедно: Обичай ме, когато най-малко го заслужавам, защото тогава най-много се нуждая от това. Аз съм Дани Димитрова – просто Дани за децата и за техните родители.

aboutmepic3.1
sqr021-col1

ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ:

Университетски магистърски степени като:

 • Езиков и речеви патолог (логопед)
 • Филолог
 • Педагог
 • Журналист

Специалист по детски неврологични разстройства на развитието Сертификат от Интердисциплинарната Асоциация по Функционални Невронауки и Рехабилитация – IAFNR, след успешно изкаран 10-модулен курс, воден от д-р Робърт Мелило, който включва интензивно теоретично и практическо обучение за диагностициране и интервенции при тези разстройства.

Сертифициран iLS терапевт по всички програми за интервенция, предлагани от Integrated Listening Systems:

 • Safe and Sound Protocol (SSP) – интервенционната програма на д-р Стивън Порджис, базирана на неговата поливагална теория
 • Focus System (FS)
 • VoicePro

Сертифициран Interactive Metronome (IM) терапевт

Сертификат за успешно завършване на курс по невронауки към Университета в Чикаго

Сертификати, придобити от обученията за професионално развитие към ASHA – Американската асоциация на логопедите (American Speech-Language-Hearing Association PROFESSIONAL DEVELOPMENT)

 • Сертификат за успешно завършен курс за екзаминация на черепно-мозъчните нерви от езикови и речеви патолози (Cranial Nerve Examination for the SLP)
 • Сертификат за успешно завършен курс по стимулиране на умения за игра „на ужким“ при деца от аутистичния спектър в предучилищна възраст (Enhancing Pretend Play Skills in Preschoolers with Autism Spectrum Disorders)
 • Сертификат за успешно завършен курс „Идентифициране, оценка и интервенция на дислексия – това, което езиковите и речеви патолози трябва да знаят“ (Identifying, Assessing, and Treating Dyslexia: What SLPs Need to Know)
 • Сертификат за успешно завършен курс по невробиология на езика (Neurobiology of Language)
 • Сертификат за успешно завършен курс за оценка и интервенция при хранителни разстройства в детска възраст (Pediatric Feeding Assessments and Interventions)
 • Сертификат за успешно завършен курс по провеждане на интервенции, медиирани от връстници при деца с аутизъм в предучилищна и училищна възраст (Peer-Mediated Interventions for Preschool and School-Age Children With ASD)
 • Сертификат за успешно завършен курс по специфични езикови нарушения при специалните популации (Specific Language Impairment in Special Populations)
 • Сертификат за успешно завършен курс „Как и защо екзекутивните функции се отразяват на езика и обучението“ (The How and Why of Executive Functions: Impacts on Language and Learning)
 • Сертификат за успешно завършен курс „Едностранен неглект и дефицити в осъзнаването/ориентирането след увреда на дясното мозъчно полукълбо“ (Unilateral Neglect and Awareness Deficits After Right Hemisphere Brain Damage)
 • Сертификат за успешно завършен курс „Едностранен неглект и дефицити в осъзнаването/ориентирането след увреда на дясното мозъчно полукълбо“ (Unilateral Neglect and Awareness Deficits After Right Hemisphere Brain Damage)

Сертификат за успешно завършен курс по махане на памперса и приучаване към тоалетна на деца с аутизъм към Autism Parenting Summit (Toilet Training Course By Nanette Botha (BEd), Director of AIMS Global)

Сертификат за отговаряне на изискванията на Rezzimax Therapeutics Institute (Certificate for completing the requirements of the Rezzimax Therapeutics Institute)

Автор на и водещ терапевт по системата „Integra Master Program – Интегративният подход към комуникативните разстройства“

ТЕКУЩО ОБУЧЕНИЕ:

 • За диплома като Нутриционист-терапевт към The School Of Health, Великобритания
 • За диплома по анатомия и физиология за нутриционисти-терапевти към The School Of Health, Великобритания
 • За сертификат от обучение по Медицински Невронауки към Университета „Дюк“, САЩ.

ЧЛЕНСТВО В СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ:

 • Асоциацията по невробиология на езика – The Society for the Neurobiology of Language (SNL)
 • Асоциацията за научни изследвания в областта на четенето – The Society for the Scientific Study of Reading (SSSR)
 • Американската Асоциация на логопедите – TheAmerican Speech-Language-Hearing Association (NSSLHA, ASHA)
 • Британската асоциация по дислексия The British Dyslexia Association (BDA)

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНТЕРЕСИ В ОБЛАСТТА НА:

 • Невробиологичната основа на езика и речта и съответно невробиологичната основа езиково-речевите разстройства.
 • Ефективността на базираните на невронауката интервенции като част от терапията при развитийните разстройства.

Темата на магистърската ми теза по езикова и речева патология беше „Оценка на хемисферната латерализация при деца с дислексия“. Плановете ми за докторска дисертация са свързани с проверка на ефективността на невромодулационни интервенции.

МОЯТ НАЧИН:

Интегрирала съм всички свои знания, експертизи, опит и умения в собствена интензивна моторна, мултисензорна, езиково-когнитивна и ограмотителна програма – „Integra Master Program®– Интегративният подход към комуникативните разстройства“.