Focus System™ (FS)

Ключовите програми на ILS за подобряване функционирането на мозъка и тялото чрез интегрираща мултисензорна интервенция

Какво е Focus System™?

Всички програми на Focus System™ (FS) включват три компонента – звуков, двигателен и езиков, с цел изграждане на нови невронни връзки и подсилване на вече съществуващите за по-добро цялостно функциониране на организма. Музиката е компютърно обработена, така че да има терапевтичен ефект, и се доставя посредством специални слушалки с въздушна и костна проводимост. Тя се слуша по време на целенасочени забавни физически занимания. Когато човекът е готов, симултанно с това се добавят езикови и други когнитивни предизвикателства, което придава на програмата нейния уникален холистичен подход със същевременна сензорна, моторна, когнитивна и комуникационна интервенция.

Колко програми включва Focus System™?

 • 10-часова Успокояваща програма
 • 60-часова Сензорно-моторна програма
 • 40-часова Програма за концентрация и внимание
 • 40-часова Програма за четене и слухова преработка
 • Два вида 24-часови Програми за оптимално функциониране

За да може да се прецени кои от програмите на FS са необходими във всеки индивидуален случай, предварително се провежда MFA тест. MFA is a измерване на основните способности и умения в шест ключови категории – Равновесие, обща и фина моторика; Сензорна преработка; Социална/Емоционална адаптация; Слухова/Езикова преработка; Организация/Внимание/Когнитивно ниво и Качество на съня. Въпреки че обикновено първите резултати се виждат сравнително скоро след започване на дадена програма, е необходимо тя да се завърши напълно с необходимата честота, интензивност и времетраене на сесиите, за да се извлекат оптималните резултати от нея. За много индивиди са необходими повече от една програми, които се въвеждат една след друга или се комбинират, в зависимост от конкретния случай.

Как Focus System™ повлиява мозъка и тялото?

Подходът на FS има научно обоснована стъпаловидност, като се започва от базисните нива на неврологичното развитие и постепенно се усложнява. Това дава възможност на индивидите с забавяне в развитието или с претърпяно увреждане да изградят основите, които никога не са били напълно развити или пък са били разрушени, поради инцидент. Резултатите включват по-добро представяне в училище или в професионалната сфера, подобрени способности за контролиране на импулсите, емоциите и поведението и адекватна социализация.

Научните изследвания върху програмите на Focus System™ доказват резултати в следните области:

 • Сензорна преработка, телесно и пространствено осъзнаване
 • Моторни умения и равновесие
 • Слухова обработка
 • Симптоми, свързани с разстройствата от аутистичния спектър
 • Концентрация, внимание, памет и обучителни трудности
 • Скорост на преработката на информация
 • Речеви и езикови проблеми
 • Писмено изразяване и разбиране на прочетен текст
 • Регулиране на емоциите и поведенчески проблеми
 • Проблеми със социалната комуникация
 • Инсулт и мозъчни травми

Как на практика Focus System™ постига цитираните резултати?

Невронауката вече доказа, че мозъкът е пластичен. Когато са налице необходимите честота, интензивност и продължителност на интервенцията, подходящите моторни, сензорни и когнитивни стимули променят развитието на мозъка. Съзряването на мозъчния ствол и подкоровите структури са необходими за ефективните висши корови функции на мозъка. Поради това FS първо акцентира на развитието отдолу-нагоре (мозъчен ствол, малък мозък и лимбична система) с цел да подсигури последващия адекватен контрол отгоре-надолу от страна на висшите мозъчни структури върху всички нива на човешкото функциониране. Това е причината целевите физически дейности да са задължителни по време на звуковата и костната сензорна стимулация. Тези дейности целят мускулен тонус, сила на централните и странични мускули на гърба и корема, съзряване на рефлексите, обща моторика, осъзнаване на собственото тяло и позицията му в пространството, ритъм, повишена координация, равновесие, моторно планиране, зрително проследяване, фокус и фина моторика. Всички тези умения създават солидна основа за по-комплексно обучение. Може да прочетете за езиковия компонент на FS (VoicePro) в съответната секция.

Може да прочетете изследванията върху FS тук: https://integratedlistening.com/research/

Как да се запиша за интервенция с Focus System™?

FS се предлага не само като част от пакетите на Integra Master Program®, но и самостоятелно в онлайн версия.

Месечната такса за самостоятелната FS интервенция е 960 лв., което включва:

 • Диагностична оценка
 • Мултисензорна интервенционна програма с пет 60-минутни сесии на седмица (звукостимулираща терапия, комбинирана със сензорни, моторни и когнитивни елементи). Терапевтичната схема от една FS програма към друга FS програма се изгражда на база на резултатите от диагностичната оценка.
 • Реоценка след приключването на всяка предписана FS програма.

Таксата се превежда в аванс след предварително обсъждане на случая, потвърждение, че програмата е подходяща за детето или възрастния и има свободни места към съответния момент. В този случай получавате достъп за създаване на акаунт и избор на метод на плащане. След като плащането е реализирано, подлежи издаване на фактура при своевременна заявка за такава.

Още програми