Програми

You are here:

Програми

Програми, основани на невронауката, които могат да помогнат на тялото и мозъка да бъдат по-здрави и да функционират по-добре.

Safe and Sound Protocol™ (SSP)

Safe and Sound Protocol™ (SSP) е петдневна звукова стимулация, разработена от автора на поливагалната теория – американският учен д-р Стивън Порджис, за намаляване на свръхчувствителността към шум и определени звуци…

Integra Master Program® (IMP)

Integra Master Program® (IMP) e комплексна и интензивна холистична интервенция, в която са интегрирани всички области с пряко или косвено отношение към комуникативното разстройство на детето…

Focus System™ (FS)

Всички програми на Focus System™ (FS) включват три компонента – звуков, двигателен и езиков, с цел изграждане на нови невронни връзки и подсилване на вече съществуващите за по-добро цялостно функциониране на организма…

VoicePro™

VoicePro™ технология, създадена за подобряване на слуховата преработка и общите езикови и речеви умения при деца и възрастни.

Interactive Metronome®

Interactive Metronome® (IM) е високотехнологичен инструмент за оценка и интервенция, чиято ефективност се базира на доказателства. Данните сочат, че IM подобрява когницията, вниманието, концентрацията, паметта, езика и речта…