Safe and Sound Protocol™ (SSP)

Програмата на д-р Стивън Порджис за подпомагане на слуховата преработка на човешката реч и желанието за социализация
sqr012-col1
sqr012-col2

Какво е Safe and Sound Protocol™?

Safe and Sound Protocol™ (SSP) е петдневна звукова стимулация, разработена от автора на поливагалната теория – американският учен д-р Стивън Порджис, за намаляване на свръхчувствителността към шум и определени звуци, подпомагане на слуховата обработка на човешката реч и стимулиране на социализацията и психо-емоционалната устойчивост. Според поливагалната теория на д-р Порджес, когато физиологичното и емоционалното състояние са спокойни и уравновесени, се отваря вратата за подобрена комуникация с околните и съответно за по-успешни последващи терапии и обучение също. В тази връзка, въпреки че SSP може да се прилага и като самостоятелна програма, много по-целесъобразно е да се използва като подготвяне на почвата за успешното провеждане на адекватни сензорно-моторни, поведенчески, психологични и логопедични интервенции.

Как SSP въздейства на мозъка?

Програмата на д-р Порджис е базирана на научни изследвания и показва резултати в следните сфери:

 • Социални и емоционални затруднения
 • Слухова свръхчувствителност и проблеми със слуховата обработка, включително тази на човешката реч
 • Проблеми с вниманието
 • Свръхчувствителност към шум и определени звуци
 • Тревожност и/или затруднения вследствие на психо-емоционална травма

Как Sound and Safe Protocol™ на практика постига цитираните резултати?

SSP представлява вокална музика, която е компютърно променена с цел „тренировка“ на мускулите на средното ухо функционално да притъпяват трансмисията към вътрешното ухо на всички звуци от околната среда, които са по-нискочестотни от човешката реч. Това е една от физиологичните функции на тези мускули и позволява човешката реч да се възприема и обработва по-лесно и бързо. Често хората от аутистичния спектър или с други езикови и комуникационни проблеми се затрудняват ясно и бързо да отличат човешката реч от фоновия шум, въпреки че стандартната им аудиограма не показва нарушен слух. Освен това те често са и свръхчувствителни към шум и определени звуци. Атипичното невронно регулиране на мускулите на средното ухо, според някои учени, е една от вероятните причини за тези проблеми. SSP е интервенция, разработена именно с цел да коригира този неврологичен дефицит. Компютърно променените популярни песни в програмата са с преувеличена речева прозодика, която цели да предизвика и модулира необходимата невронна регулация на мускулите на средното ухо, така че човешкият глас да бъде по-ефективно обработен от по-висшите мозъчни структури.

Изследванията може да прочетете тук: https://integratedlistening.com/research/#SSP 

Как мога да се запиша за интервенция с SSP?

SSP се предлага не само като част от пакетите на Integra Master Program®, но и самостоятелно в онлайн вариант. Има различни SSP програми за деца и за възрастни.

Таксата за самостоятелния вариант на програмата е 625 лв. и включва следното:

 • Предварителна оценка на състоянието
 • SSP Connect – подготовка за терапията. Сесиите са между 5 и 10, в зависимост от състоянието и способността да се спазват изискванията за извличане на максимума от предстоящата същинска част на терапия.
 • SSP Core – същинската терапия в продължение на 5 последователни сесии.
 • SSP Balance – затвърждаване и поддържане на резултатите от SSP Core. Сесиите са 10 на брой. Когато свободните места го позволяват, е възможно да се удължи тази част от програмата срещу допълнително заплащане.
 • Допълнителни упражнения и занимания, стимулиращи вагус нерва, психо-емоционалното благосъстояние и социализацията. Изпълняват се всекидневно по време на SSP Connect, SSP Core и SSP Balance.
 • Реоценка на състоянието след приключване на SSP Core или SSP Balance.

Таксата се превежда в аванс след предварително обсъждане на случая, потвърждение, че програмата е подходяща за детето или възрастния и има свободни места към съответния момент. В този случай получавате достъп за създаването на акаунт и избор на метод за плащане. След като плащането е реализирано, подлежи издаване на фактура при своевременна заявка за такава.

Още програми