Заявка за записване на дете

You are here:

Заявка за записване на дете

Какво трябва да знаете

 1. Заявките за прием и записване в онлайн програмите се разглеждат целогодишно. Interactive Metronome®може да се започне по всяко едно време в рамките на текущия месец. За всички останали програми процесът по приема трябва да е приключил (включително заплащането на таксата) минимум 3 работни дни преди края на текущия месец, за да може да се стартира интервенцията в началото на следващия месец.
 2. Заявките за прием и записване в присъствените програми се разглеждат през май-юни (или по-рано) всяка година за предстоящата учебна година септември-юли.
 3. Подадена заявка не предполага автоматичен прием, независимо от това дали става дума за онлайн или присъствена програма. Заявката Ви ще бъде разгледана. В случай, че избраната програма е подходяща за детето и има свободни места към момента, ще се свържем с Вас, за да стартираме процеса по прием. Процесът не е приключил докато не получите официално потвърждение за записване в програмата.
 4. Подадените заявки се разглеждат според реда на подаване и предимство имат заявките с по-ранни дати.
 5. По време на процеса на прием и записване, може да бъде поискано от Вас да представите необходими за случая документи.
 6. Препоръчително е родителят попълващ формата за заявка да е родителят, който основно ще работи с детето по домашната програма за интервенция и ще комуникира с професионалния екип. Всички онлайн и присъствени програми включват задължителна работа вкъщи с цел придобитите знания и умения да се затвърдят, автоматизират и генерализират.

  Информация за детето, което ще бъде записано в избраната програма:

  Име
  Възраст
  Дата на раждане
  Местоживеене
  Майчин език
  Езици, на които детето е изложено, освен майчиния
  Ходи ли детето на детска градина или училище?
  Има ли детето официална диагноза?
  Основни оплаквания
  a. b. d. d. e.
  Предишни обследвания/оценки
  Предишни интервенции
  Езиково-речева терапия (логопед)
  Специален педагог
  Психолог
  Поведенческа терапия
  Ерготерапия
  Сензорно-интегративна терапия
  Невромодулация
  Медикаментозна терапия
  Друго
  Друга релевантна информация за детето

  Информация за родителя, подаващ заявката за детето

  Име
  Професионална квалификация
  Професия, практикувана в момента
  Имейл адрес
  Мобилен телефон
  Предпочитана форма на комуникация
  Колко време на ден можете да отделяте за работа с детето по домашната програма? (Всички онлайн и присъствени програми включват задължителна работа вкъщи с цел придобитите знания и умения да се затвърдят, автоматизират и генерализират.)
  Желая да запиша детето си в
  Как научихте за нас?