VoicePro™

Уникалният инструмент на ILS за упражняване на език, реч и социална комуникация

Какво е VoicePro™?

VoicePro™ технология, създадена за подобряване на слуховата преработка и общите езикови и речеви умения при деца и възрастни. Програмата работи върху артикулацията, фонематичния слух и фонологичните умения, слуховата памет, разграничаването на човешката реч от фоновия шум и дихотичното слушане (възприемането и преработката на различни звукови стимули във всяко ухо, които са подадени едновременно), както и върху качеството на говорната продукция. С децата от аутистичния спектър VoicePro може ефективно да се използва и като инструмент за упражнение на социалната комуникация.

vp-blob

Как точно въздействаVoicePro™?

Да разбираш човешката реч, да не се затрудняваш да го правиш дори и в шумна атмосфера и да говориш ясно и свободно, изисква ефективна преработка и съхранение на информация. Изисква също специфични двигателни умения и способността те да бъдат адекватно планирани. Всичко това се стимулира то VoicePro, а резултатите са по-ефективна и точна преработка на информацията, дискриминиране между подобно звучащи фонеми, подобрени прозодика и ритъм при говор и четене на глас.

При кои диагнози VoicePro™ може да помогне?

Освен при разстройство на слуховата преработка, VoicePro помага и при други диагнози, свързани със затруднения в разбирането на слуховата информация, а именно:

 • Разстройство с дефицит на вниманието/ Разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност
 • Аутизъм
 • Езикови нарушения
 • Умствено изоставане
 • Разстройство на сензорната преработка

Как VoicePro™на практика постига цитираните резултати?

По време на програмата слушалките с въздушна и костна проводимост, предлагат ефективна стимулация на слуховата и вестибуларната системи, която се комбинира с физически занимания и интерактивни упражнения върху експресивните и рецептивните езикови умения, речта, прецизността на произношението и паметта. Слушалките на VoicePro имат и допълнителен терапевтичен принос, защото те предоставят също усилване на звука от микрофона с цел директна слухова обратна връзка на индивида от собствения му глас, както и от гласа на учителя или терапевта, който ръководи сесията. Това увеличава осъзнаването на собствения глас и стимулира незабавната и смислена авто-корекция. Практиката и повторенията водят до изграждането на съответните неврологични пътеки за анализиране и използване на езика, а това от своя страна се отразява с бързия и автоматичен достъп до съхранената информация и правилата за използването й. Развиването на уменията се изгражда на последователни прогресии.

Както вече беше отбелязано, всички езикови занимания са комбинирани с движение, тъй като е научно доказано, че движението подпомага ученето. Седенето може да е уморително и често намалява концентрацията, докато движението доставя кислород, вода и глюкоза на мозъка и по този начин подобрява функционирането му. Кинестетичното учене, което активно включва малкия мозък и вестибуларната система, създава повече невронни връзки в мозъка. Наред с други неща, малкият мозък контролира ритъма, синхронизацията, придобиването на нови умения и автоматизацията (включително и скоростта на преработка) – всички те са необходими и за речта и езиковите умения, включително четене и писане.

Сфери, в които могат да се очакват подобрения при използването на VoicePro™:

 • Бързо назоваване
 • Следване на сложни инструкции/праксис при гласова команда
 • Слухова памет
 • Абстрактно мислене/способност за решаване на проблеми
 • Конвергентно и дивергентно мислене
 • Моторно планиране и билатерална координация в паралел с езикови и други когнитивни дейности
 • Слухово разбиране
 • Гладко четене и разбиране
 • Фонологично осъзнаване
 • Ритъм, координация и синхронизация

Изследване за ефекта на програмата може да прочетете тук: https://integratedlistening.com/research/harper-attention-auditory-therapeeds/

Как мога да се запиша за интервенция с VoicePro™?

VoicePro™ се предлага само присъствено като част от пълния пакет на Integra Master Program®.

Още програми