PROGRAMS

You are here:

Integra Master Program® (IMP)

600.00 лв.2,400.00 лв.

Как става записването за INTEGRA MASTER PROGRAM®?

  • Записванията за Integra Master Program® стават само при наличието на свободни места, независимо от това колко рано е направена заявката. Спецификата на програмата предполага ограничен брой деца, с който може да се работи и минимум една година продължителност на работата с всяко едно дете. В повечето случаи продължителността е по-дълга.
  • Записванията за за присъствено включване в Integra Master Program® стават в началото на всяка учебна година (до края на септември). Само по изключение се приемат деца по време на започнала вече учебна година, ако има свободни места и, ако индивидуалният случай позволява да се завършат всички необходими модули преди лятната ваканция.
  • Записванията за онлайн пакета на Integra Master Program® се разглеждат целогодишно.
  • Включването на детето в IMP става след предварително попълване и анализ на няколко въпросника и извършване на обстойна невропсихологична, педагогическа и сензорно-моторна диагностика. Резултатите оформят цялостния профил на детето, на база на който се изгражда индивидуалния му терапевтичен и обучителен план.

Таксата за предварителната диагностика е в размер на 600 лв. Тя се заплаща в аванс, след предварително обсъждане на случая, потвърждение, че програмата е подходяща за детето и има свободни места към съответния момент. След като заплащането се реализира и при предварителна заявка, се издава фактура.