Digital guide

You are here:

Focus System™ (FS)

960.00 лв.

FS се предлага не само като част от пакетите на Integra Master Program®, но и самостоятелно в онлайн версия.

Месечната такса за самостоятелната FS интервенция е 960 лв., което включва:

  • Диагностична оценка
  • Мултисензорна интервенционна програма с пет 60-минутни сесии на седмица (звукостимулираща терапия, комбинирана със сензорни, моторни и когнитивни елементи). Терапевтичната схема от една FS програма към друга FS програма се изгражда на база на резултатите от диагностичната оценка.
  • Реоценка след приключването на всяка предписана FS програма.

Таксата се превежда в аванс след предварително обсъждане на случая, потвърждение, че програмата е подходяща за детето или възрастния и има свободни места към съответния момент. След като плащането е реализирано, подлежи издаване на фактура при своевременна заявка за такава.