Digital guide

You are here:

Персонализирана комбинирана програма за интервенция

1,240.00 лв.

Индивидуализиран терапевтичен протокол, адресиращ специфичните неврологични дефицити и незрелости, езиковите нарушения и обучителните трудности на детето.