ddimitrova

You are here:
Dyslexia Awareness Week 2023

In case you missed it, Dyslexia Awareness Week 2023 ran between the 2-8th of this month. You can see the review here: www.bdadyslexia.org.uk/news/daw23-a-recap It was wonderful to see so many schools, organisations and individuals use our specially made #UniquelyYou resources. Check out some of our favourites here: https://www.bdadyslexia.org.uk/news/daw-23-your-submissions

Read article
Inhibitory Deficits in Reading Disability Depend on Subtype: Guessers but not Spellers

Menno van der Schoot, Robert Licht, Tako M. Horsley, and Joseph A. Sergeant Department of Clinical Neuropsychology, Vrije Universiteit Amsterdam, The Netherlands   ABSTRACT In this study, children with the guessing subtype of dyslexia (who read fast and inaccurately) were com- pared with children with the spelling subtype (who read slowly and accurately) on three…

Read article
Дете с аутизъм започва да чувства връзка с останалите и постига почти всички терапевтични цели за годината, след интервенция с програмата SSP

Марио, на пет години, с диагноза аутизъм и невъзможност да почувства връзка и да се довери на останалите, както и да участва в ежедневните дейности и задачи. След интервенция със Safe and Sound Protocol (SSP) с акцент върху изграждането на сигурни и безопасни отношения с останалите и задоволяване на сензорните нужди, Марио постига почти всичките…

Read article
Изследване: Възрастни с аутизъм показват подобрение в социализацията и други ползи след прилагането на Safe and Sound Protocol (SSP)

По-рано тази година, японският изследовател Hiroki Kawai и екипът му от Университета Окаяма завършиха пилотно изследване за ефективността на Safe and Sound Protocol (SSP) при възрастни с аутизъм (Kawai et al., 2023). В това изследване, публикувано в International Journal of Environmental Research and Public Health, SSP е приложено на шестима участници в продължение на пет…

Read article