Инструкции за попълване на формите

You are here:

Развитийни въпросници (Communication DEALL)

 

Преди да попълните въпросниците, моля вземете под внимание следната информация:

 

  1. Системата ще ви даде достъп само до уменията, които детето Ви би трябвало да е развило според възрастта си. Те са събрани в осем подобласти на развитие – Обща моторика, Фина моторика, Ежедневни битови умения, Рецептивна реч, Експресивна реч, Когнитивни умения, Социални умения и Емоционални умения.
  2. Вие трябва да попълните всички полета, свързани с развитието на детето ви от раждането до актуалната му възраст, а не само полетата, свързани с актуалната му възраст. По-ранните етапи на развитие също трябва да бъдат оценени с цел да се получи пълен развитиен профил на Вашето дете.
  3. Преди да изпратите формата, Вие трябва да попълните, колкото можете по-точно, всички полета във всички осем подобласти. Не можете да изпратите отговорите си само за една отделна подобласт (само за Обща моторика или само за Рецептивна реч, например), но можете да запазите прогреса си и да продължите в друг момент, докато формата е напълно готова за изпращане.
  4. Моля четете внимателно въпросите/твърденията и подайте отговора си само, когато сте абсолютно сигурни в него. Може да се окаже добра идея да обсъдите отговора с друг човек, който също добре познава Вашето дете – другия родител, роднина, учител или терапевт, например. Допълнително, може да изгледате стари видеа, който сте записали за семейни спомени – това ще Ви помогне да сте абсолютно точни в отговора си за умения, за които нямате ясен спомен или пък никога не сте обръщали внимание в миналото.
  5. Моля записвайте в отделен документ всеки коментар, който ви възниква по време на попълването. Този документ може да прикачите в Моите файлове в акаунта си или да изпратите на имейл адрес info@bestself-therapy.com

Уверете се, че цитирате правилно подобластта и номера на умението, с което е свързан коментара Ви. Да предположим например, че детето ви не е слагало всичко в устата на възраст 0-6 месеца, но е започнало да го прави по-късно или пък още го прави, въпреки че вече е на 4 години. В този случа, подайте отговора си във въпросника и сложете в отделния документ коментара си под Фина моторика/2, за да можем да го обсъдим (Фина моторика е подобластта, а 2 е номера, който цитираното умение има в съответния въпросник)

  1. Вие ще подавате отговорите си според следната скала.

 

0

Неусвоено

 

1

Усвоено, но изгубено

 

2

Начеващо

 

3

Усвоено, но не генерализирано

 

4

Усвоено и генерализирано 

ЛО

Липсва отговор

 

Пример:

Да приемем, че дъщеря Ви е на 4 години и все още не използва личното местоимение „АЗ“, а говори за себе си в трето лице, използвайки името си. Ясно е, че в този случай Вие ще използвате като отговор „0-Неусвоено“. Ако е имало период, в който тя е използвала личното местоимение, но в някакъв момент се е върнала към използването на трето лице, когато говори за себе си, отговорът Ви ще бъде “1-Усвоено, но изгубено”. Ако дъщеря ВИ използва и двете – 1-во и 3-то лице, когато има предвид себе си, Вашият отговор би бил “2-Начеващо”. Ако тя използва личното местоимение „АЗ“, но не винаги и/или не на всички места и във всички ситуации (прави го при логопеда си, например, но не и вкъщи или пък го прави при логопеда и вкъщи, но не и в училище), вие ще отбележите за това умение отговор “3-Усвоено, но не генерализирано”. Ако използва „АЗ“ винаги и навсякъде – това е за отговор “4-Усвоено и генерализирано”. Опитайте да избягвате “Липса на отговор”, ако можете да бъдете информативни. Използвайте го само, ако действително не можете да подадете абсолютно никакъв отговор.