Digital guide

You are here:

Safe and Sound Protocol™ (SSP)

625.00 лв.

SSP се предлага не само като част от пакетите на Integra Master Program®, но и самостоятелно в онлайн вариант. Има различни SSP програми за деца и за възрастни.

Таксата за самостоятелния вариант на програмата е 625 лв. и включва следното:

  • Предварителна оценка на състоянието
  • SSP Connect – подготовка за терапията. Сесиите са между 5 и 10, в зависимост от състоянието и способността да се спазват изискванията за извличане на максимума от предстоящата същинска част на терапия.
  • SSP Core – същинската терапия в продължение на 5 последователни сесии.
  • SSP Balance – затвърждаване и поддържане на резултатите от SSP Core. Сесиите са 10 на брой. Когато свободните места го позволяват, е възможно да се удължи тази част от програмата срещу допълнително заплащане.
  • Допълнителни упражнения и занимания, стимулиращи вагус нерва, психо-емоционалното благосъстояние и социализацията. Изпълняват се всекидневно по време на SSP Connect, SSP Core и SSP Balance.
  • Реоценка на състоянието след приключване на SSP Core или SSP Balance.

Таксата се превежда в аванс след предварително обсъждане на случая, потвърждение, че програмата е подходяща за детето или възрастния и има свободни места към съответния момент. След като плащането е реализирано, подлежи издаване на фактура при своевременна заявка за такава.