Digital guide

You are here:

Interactive Metronome®

240.00 лв.450.00 лв.

IM се предлага не само като част от някои пакети на Integra Master Program®,но също така и самостоятелно в дистанционен вариант. За целта е необходимо закупуването на IM домашно оборудване.

 • Първоначална такса: 450 лв., която включва:
  • Първоначална консултация
  • Съдействие при инсталирането на софтуера и активиране на лиценза
  • Обучение как се оперира със софтуера и хардуера на програмата
  • Първоначално IM обследване на детето или възрастния
  • Първата програма за IM интервенция – ежедневни сесии за първия месец, на база резултатите от обследването
  • Обучение как да се изпълнява програмата. В случай, че участникът е дете, се полага обучение и на отговорния възрастен, който ще мониторира изпълнението на детето и, ако се налага, ще му помага физически в началото.
  • Регулярно проследяване на това как клиентът се справя с програмата.
  • Текущо съдействие в процеса на научаване и привикване към интервенцията.
 • Месечна такса240 лв., която включва:
  • Изграждане на ежедневните сесии от месечната програма
  • Периодичен анализ на данните в системата, събрани от регулярните тренировки и тестовете в програмата
  • Периодичен анализ на качеството на движенията по време на пляскането и работата с крака в определения ритъм (чрез предоставени от клиента видеоклипове)
  • Коригиране на параметрите на програмата съобразно резултатите от горецитираните анализи
  • Текущо съдействие – отговор на възникващите въпроси и професионални съвети за извличане на максимума от интервенцията.